Kinderbegeleiding - Wat is dat?

Bij kinderbegeleiding van kinderen die meespelen in film spelen verschillende aspecten en belangen een rol. Het is taak van de kinderbegeleider om in alle gevallen het belang én het plezier van het kind voorop te zetten.

Wanneer een kind meedoet aan een film komt het in een omgeving die hem totaal onbekend is. Het is een omgeving waar geproduceerd, gepresteerd moet worden. Iedereen die aan een film meewerkt, is gericht op het eindproduct, de film. Een kind doet uiteindelijk niet mee voor het eindproduct, maar voor het plezier van het moment. De mensen die werken bij een filmproductie willen tot op zekere hoogte meewerken aan dat plezier van het kind, maar uiteindelijk is zijn/haar werk ter vervolmaking van het eindproduct het belangrijkst. Op zo’n moment wordt vergeten dat een kind van nature maar een korte concentratieboog heeft en ook nog rondloopt. Een half uur wachten voelt voor een kind alsof het de hele dag aan het wachten is. Tenzij hem doelbewust een activiteit geboden wordt, buiten de hectiek van de set. Daardoor ontstaat er een nieuwe situatie. Er is een andere concentratie nodig en daardoor kan het kind ontspannen.

Meespelen in een film moet vooral leuk blijven Kinderen vinden het leuk om mee te doen, maar missen daardoor vaak veel dagen van school. Als een kind bij terugkomst op school ontdekt dat het achterloopt, is het ineens niet zo leuk meer om veel schooldagen te missen. Daarom moet er iemand zijn met een onderwijsbevoegdheid, die zorgt dat het schoolwerk z’n doorgang vindt.Diegene moet ook plannen dat daar tijd voor gemaakt wordt. Ook zal hij erop toe moeten zien dat tussen al dit werk door, tijd wordt gevonden voor ontspanning. Het is aan de kinderbegeleider om [eventueel in overleg met de regisseur] in te schatten of deze ontspanning ontstaat door fysieke inspanning of ontspanning.

De meeste crew-leden doen hun best om leuk en aardig voor de kinderen te zijn. Het gevaar bestaat dat een kind tot een soort “nationale knuffelbeer of stoeipoes” wordt. Maar, zodra het werk dat vraagt, is de aandacht voorbij en blijft het kind in verwarring achter. Het is aan de kinderbegeleider dit in banen te leiden. Er ontstaat door het gedrag van de volwassenen een verwachtingspatroon bij het kind waarin het regelmatig teleurgesteld kan worden. Ook moet het voor de crew duidelijk zijn dat een kind misschien niet altijd geknuffeld wil worden en dat het kind nog meer te doen heeft [schoolwerk bijvoorbeeld].

Werken en vrije tijd

De kinderbegeleider houdt ook in de gaten dat de dagen voor het kind niet te lang worden. Tien uur is een normale werkdag voor de film. Dat kan, afhankelijk van de leeftijd, voor een kind ook. Het moet dan echter niet later dan 19.00 uur worden en dan kan het kind geen vijf dagen in de week werken. Men dient er ook rekening mee te houden dat, als er niet gefilmd wordt, het kind geen vrij heeft maar naar school moet. Daarom is vier dagen per week werken het maximale voor een kind. Van de vrije dagen zou er een in het weekeind en twee in de schoolweek moeten vallen. Zo houdt het kind contact met zijn vertrouwde sociale omgeving waar het na afloop van de film weer volop in mee moet draaien. Voor ouders is het daarom ook verstandig het kind op de dagen dat het niet naar de film hoeft, naar school te sturen en niet thuis te houden. Daarom is het zo belangrijk dat het kind op tijd thuiskomt om op tijd, of zelfs vroeg naar bed te gaan. Voor het gemiddelde basisschoolkind ligt bedtijd tussen 19.00 en 21.00 uur.

Persoonlijk contact

Het is ook belangrijk dat er één iemand op de set is die contact houdt met de ouders. Je leent toch hun kostbaarste bezit. Het kind komt terecht in een wereld die zij meestal totaal niet kennen. Productie onderhoudt vaak de zakelijke contacten, maar voor ouders is het belangrijk dat er iemand is die iedere dag even vertelt wat er gebeurd is en die kan uitleggen waarom dingen gebeuren. Iemand die de tijd neemt voor hun vragen, zorgen en opmerkingen. Als de ouders tevreden zijn, werkt alles beter. De ouders zullen pas tevreden zijn als het kind het naar zijn zin heeft.